Cvičení s Iplikátorem

Posted on5 Years ago napsal

Cvičíme s Iplikátorem - 10 minutová sestava

  1. Uvolnění celého těla v lehu na zádech
  2. Procvičení břišního dechu
  3. Vytáčení hlavy do stran
  4. Posílení středu těla
  5. Uvolnění v lehu na břiše
  6. Pozice srnky
  7. Kočka
  8. Závěrečné uvolnění v lehu na zádech
  9. Dechové cvičení
Pozice a sestavy, které vám zde uvádíme, jsou možnou cestou, jak práci s Iplikátorem více zefektivnit a prohloubit tak účinek na naše tělo, energii a mysl.

Samostatná cvičení slouží k uvolnění napětí a bloků ve fyzickém i energetickém těle. Některá cvičení jsou více protahující, některá posilující a jiná uvolňující. Tím, že cvičíme s Iplikátorem, dochází k zesílenému prokrvení a masáži v dané oblasti jak svalů, tak i vnitřních orgánů a zesílí se účinek jednotlivých pozic.

Největšího efektu je dosaženo při cvičení celé sestavy jako celku. Je ale možné cvičit jednotlivé prvky i samostatně, nebo je možné vybrat 2 až 3 cviky, které vám vyhovují nejvíce.
Na cvičení by jste si měli najít čas tak, aby jste nebyli v této době rušeni vnějšími podněty. Místnost by měla být dobře větraná, cvičební oděv volný a pohodlný. Neměli by jste cítit chlad ani průvan. Pokud možno cvičíme nejdříve 2 hodiny po jídle.

V případě, že máte jakékoliv zdravotní problémy (zejména s pohybovým aparátem), je nutné, aby jste jednotlivé pozice před zahájením cvičení konzultovali se svým lékařem. Při silné menstruaci není vhodné provádět cviky na břicho.

1) Uvolnění celého těla v lehu na zádech

Nohy natažené, nekřížit. Paže jsou podél těla, dlaně směřují vzhůru. Oči pro větší uvolnění můžeme zavřít. Volný přirozený dech. Prociťujeme uvolnění celého těla.

Uvolnění celého těla v lehu na zádech
Procvičení břišního dechu

2) Procvičení břišního dechu

Dlaně položit z boku na břišní stěnu, lokty leží na podložce a ramena jsou uvolněná. Oblast beder přitlačit k podložce. Dýcháme spodním – břišním dechem a vnímáme pohyb břišní stěny a bránice v dlaních.

3) Vytáčení hlavy do stran

Leh na zádech, nohy jsou pokrčeny, bedra tlačíme k zemi. Ruce dejte do svícnu. S výdechem otáčíme hlavou doprava, s nádechem ji vracíme do výchozí polohy , totéž doleva. Prociťujeme oblast krční páteře.

Vytáčení hlavy do stran
Posílení středu těla
Posílení středu těla

4) Posílení středu těla

Leh na boku. Tělo je v jedné rovině. Hlava volně leží na paži, horní paži opřete před hrudníkem. S nádechem zvedněte horní nohu a s volným dechem setrvejte v pozici, dokud je vám to příjemné. Totéž opačně

5) Uvolnění v lehu na břiše

Čelo položte na složené dlaně. Nohy možno rozevřít do písmene “V”, chodidla vytočit ven.

Uvolnění v lehu na břiše
Pozice srnky
Pozice srnky krok 2

6) Pozice srnky

Leh na břicho. Volně dýchat do břicha a vnímát břišní stěnu, jak tlačí do podložky. Přitahovat střídavě paty k hýždím. Dýcháme přirozeně.

7) Kočka

Výchozí pozice. Srovnat celou páteř do jedné roviny, prociťujeme přirozený dech a kontakt předloktí s podložkou. S výdechem se vyhrbíme a pohled směřuje k břichu. S nádechem přejdeme do prohnutí. Pohled směřuje vzhůru. Poté opět přejdeme do vyhrbení, viz.7.1 a opakujeme v rytmu dechu. Po cca 10 cvicích sedneme na paty a prociťujeme celou páteř od kostrče k hlavě.

Pozice kočka, krok 1
Pozice kočka, krok 3
Pozice kočka, krok 2
Závěrečné uvolnění v lehu na zádech

8) Závěrečné uvolnění v lehu na zádech

Nohy natažené nekřížit. Paže podél těla, dlaně otevřené, směřující vzhůru. Oči pro větší uvolnění můžeme zavřít. Volný přirozený dech. Prociťujeme souhrnné účinky všech cvičení.

9) Dechové cvičení

Pohodlně se posaďte na pohovku a prociťujte plný dech. Nadechujte postupně do břicha, hrudi a pod kliční kosti. Vydechujte sestupně, od kličků, přes trup a nakonec vydechneme z břicha. Provedeme cca 20-30 dechů.

Dechové cvičení
Přidat komentář
Reakce na příspěvek
Prosím, přihlašte se Pro přidání komentáře.

Menu

Please sign in first.

Přihlásit se